US

Speedytix | Events

Full Events Schedules

image

Yalda Gala Party

Thursday, 21 Dec 2023, 20:00:00 Copthorne Tara Hotel - London UK

شب یلدا - طولانی ترین شب سال را جشن بگیرید
وقتی ستارگان می درخشند و شب به کمال می رسد، ما گرد هم می آییم تا سنت باستانی یلدا را گرامی بداریم. امسال، در شب ۲۱ دسامب، دوباره کنار هم خواهیم بود و شب خاطره‌انگیز دیگری را سپری خواهیم نمود

- شب یلدا را با صدای دلنشین امیرحسین، آوایی که در قلب موسیقی پاپ ایرانی طنین انداز می شود، جشن بگیرید. اجراهای امیرحسین که به خاطر آثار معروفی چون «حضرت یار»، «حسرت»، «برخیز»، «باران» و «آرام جان» شهرت دارد، با عمق احساسی همراه است که جوهر میراث شعر فارسی را به تصویر می کشد. ترانه های روح انگیز و حضور پویای او در صحنه، نوید یک شب یلدای فراموش نشدنی را می دهد، جایی که هر نت داستانی را روایت می کند و هر ریتمی زندگی را جشن می گیرد. برای شبی با ما همراه باشید که موسیقی امیرحسین شما را مجذوب و در حسرت چیزهای بیشتر رها کند
شب را با موسیقی دی جی امین ویس پر کنید
رقصندگان جذاب آن شب نیز توسط پگاه رهبری می شوند
سالنی بسیار درخشان در هتل تارا کنزینگتون در قلب شهر لندن برای یک تجربه صمیمی

گزینه‌های بلیط
میهمانان بسیار ویژه (صندلی اصلی در نزدیکی استیج، پذیرایی ویژه و نوشیدنی، و فال حافظ): ۱۵۰ پوند
 میهمانان ویژه (صندلی اصلی در نزدیکی استیج، و فال حافظ): ۱۰۰ پوند
 سایر میهمانان گرامی و عزیز: ۸۰ پوند
کودکان عزیز زیر ۱۱ سال: ۴۰ پوند

یک شام مجلل همراه با پذیرایی با بشقاب میوه‌های تازه و آجیل و سایر گزینه‌های دلپذیر
 سرویس بار مجزا در سالن
توجه: پرداخت نوشیدنی در بار فقط با کارت خواهد بود

جای خود راهمین حالا رزرو کنید
بلیط در حال حاضر در دسترس است
برای رزرو گروهی و مشاوره از طریق شماره ۰۷۸۶۱۶۱۰۵۰۵ با ما تماس بگیرید

 

Celebrate YALDA Night - The Longest Night of the Year
When the stars shine their brightest and the night stretches to its fullest, we gather to honour the ancient tradition of YALDA. This year, on the 21st of December, immerse yourself in a night filled with culture, style, and exquisite performances.

Featuring
- Celebrate Yalda night with the enchanting melodies of Amirhossein, the voice that resonates with the heart of Persian pop. Renowned for mega hits like "Hazrate Yar," "Hasrat," "Barkhiz," "Baran," and "Arame Jan," Amirhossein's performances are infused with an emotive depth that captures the essence of Persian poetic heritage. His soul-stirring songs and dynamic stage presence promise an unforgettable Yalda night, where each note tells a story and every rhythm celebrates life. Join us for an evening where Amirhossein's music will leave you captivated and longing for more.
- Fill the night with music by DJ Amin Voice
- The Enthralling Belly Dancers leading by Pegah, Captivating Your Senses
- A Radiant Venue at Shannon Suite, Set with Rounded Cabaret Tables for an Intimate Experience

Ticketing Options
- MIP Experience: £150 per person: Prime seating near the dance floor, complimentary glasses of drin & Faal-e Hafez (Fortune Poetry) session
- VIP Tables: £100 per person: Prime seating near the dance floor & Faal-e Hafez (Fortune Poetry) session
- Standard Entry: £80 per person
- Children (Under 11): £40 per person

Comfortable seating throughout the rest of the hall

Dining Delights
- Indulge in a sumptuous dinner with three delectable options to choose
- Relish a platter of fresh fruits and nuts, symbolizing prosperity and health.

Beverages
A separate bar service in the hall
Note: Payment for drinks at the bar will be by CARD ONLY!

Book Your Place
- Reserve your spot for a night steeped in tradition and merriment.
- Tickets are available NOW!
- For group bookings and inquiries, contact us via 078 6161 0505

Book Ticket
image

Kurdish NewYear Party

Thursday, 28 Dec 2023, 19:00:00 The New Bingley Hall - Birmingham UK

Birmingham gear up to ring in the Kurdish New Year with unparalleled fervour and joy! United in spirit and celebration, we are thrilled to announce an exquisite New Year’s Eve party hosted in your cities to mark the commencement of a prosperous year ahead.

Featuring 5 Stellar Kurdish Singers
Indulge in an evening of enchanting music and vibrant dances as we bring you an illustrious line-up of five renowned Kurdish singers! Their melodies, steeped in rich traditions, will reverberate through the night, ensuring your New Year's Eve is memorably melodious.

Highlights of the Night:
- Kurdish Dance Performances
- Drink & Dinner
- Party Favours & Surprises

Prepare for a night where traditions meet festivity, only with Roj production! Grab your tickets now or contact for reserving your seats:

- General Admission: £50 (includes entry, dinner and drink)
- General Admission (Kids under 10y-o): £25 (includes entry, dinner and drink)

Note: This event adheres to all local COVID-19 guidelines to ensure a safe celebration for all. No age limit is imposed, so families can revel together in the joyous occasion!

Book Ticket
image

Kurdish NewYear Party

Friday, 29 Dec 2023, 19:00:00 The Grand Venue - Oldham UK

Manchester gear up to ring in the Kurdish New Year with unparalleled fervour and joy! United in spirit and celebration, we are thrilled to announce an exquisite New Year’s Eve party hosted in your cities to mark the commencement of a prosperous year ahead.

Featuring 5 Stellar Kurdish Singers
Indulge in an evening of enchanting music and vibrant dances as we bring you an illustrious line-up of five renowned Kurdish singers! Their melodies, steeped in rich traditions, will reverberate through the night, ensuring your New Year's Eve is memorably melodious.

Highlights of the Night:
- Kurdish Dance Performances
- Drink & Dinner
- Party Favours & Surprises

Prepare for a night where traditions meet festivity, only with Roj Production! Grab your tickets now or contact for reserving your seats:

- General Admission: £50 (includes entry, dinner and drink)
- General Admission (Kids under 10y-o): £25 (includes entry, dinner and drink)

Note: This event adheres to all local COVID-19 guidelines to ensure a safe celebration for all. No age limit is imposed, so families can revel together in the joyous occasion!

Book Ticket
image

Kurdish NewYear Party

Saturday, 30 Dec 2023, 19:00:00 Saray Banqueting Suite - London UK

Manchester gear up to ring in the Kurdish New Year with unparalleled fervour and joy! United in spirit and celebration, we are thrilled to announce an exquisite New Year’s Eve party hosted in your cities to mark the commencement of a prosperous year ahead.

Featuring 5 Stellar Kurdish Singers
Indulge in an evening of enchanting music and vibrant dances as we bring you an illustrious line-up of five renowned Kurdish singers! Their melodies, steeped in rich traditions, will reverberate through the night, ensuring your New Year's Eve is memorably melodious.

Highlights of the Night:
- Kurdish Dance Performances
- Drink & Dinner
- Party Favours & Surprises

Prepare for a night where traditions meet festivity, only with Roj Production! Grab your tickets now or contact for reserving your seats:

- General Admission: £90 (includes entry, dinner and drink)
- General Admission (Kids under 10y-o): £45 (includes entry, dinner and drink)

Note: This event adheres to all local COVID-19 guidelines to ensure a safe celebration for all. No age limit is imposed, so families can revel together in the joyous occasion!

Book Ticket
image

Dorehami NYE Party

Sunday, 31 Dec 2023, 21:00:00 Scala - London UK

Dorehami NYE Party

Book Ticket
image

Unity in Diversity: The Gallery Experience

Saturday, 02 Mar 2024, 11:00:00 Artsdepot - London UK

Dive into HP Fest's heart, where art narrates tales, sculptures pulsate, and photos seize timeless moments. Our gallery isn't merely visual; it's an odyssey into artistic soul, championing imagination and transcending cultural borders. Here, local and global artists' genius intertwines, crafting a mosaic of emotions and epochs. Amid history's echoes and modernity's strides, our exhibit beckons you to immerse, contemplate, and bond.

Book Ticket
image

Bluematics, MEGHDAD & Alireza Talischi live at HP Festival

Saturday, 02 Mar 2024, 19:00:00 Artsdepot Theatre - London UK

Live Music at HP Fest

Book Ticket
image

HP Talks

Saturday, 02 Mar 2024, 14:00:00 Artsdepot Studio - London UK

HP Talks

Book Ticket
image

HPF Act

Saturday, 02 Mar 2024, 20:00:00 Artsdepot Studio - London UK

Four Boxes

Book Ticket
image

HPF Experience Pass

Saturday, 02 Mar 2024, 11:00:00 Artsdepot - London UK

The HP Festival (HPF) Experience Pass isn't just a ticket; it's a testament to the unparalleled festival experience we've curated for our most discerning attendees.

Holders of this exclusive pass will relish in the privilege of reserved seating at all shows, ensuring the very best vantage points to soak in the mesmerising performances. But the experience doesn't stop at mere viewing. The pass also affords the unique opportunity for meet & greet sessions, providing an intimate moment with the talented artists and performers gracing our stages.

This pass is more than just access; it's an invitation to be at the heart of the HP Fest, connecting deeply with the artistry, the talent, and the community. Elevate your festival journey with the HPF Experience Pass.

Book Ticket
image

Film Screening & Screen Talk

Saturday, 02 Mar 2024, 14:00:00 Artsdepot Theatre - London UK

Film Screening & Screen Talk

Book Ticket
image

Alim Qasimov (ft. Farghana) & Amirhossein

Saturday, 02 Mar 2024, 19:00:00 RNCM Concert Hall - Manchester UK

Alim Qasimov (ft. Farghana) & Amirhossein

Book Ticket
image

Alim Qasimov, farghana Qasimova & Amirhossein

Saturday, 02 Mar 2024, 19:30:00 RNCM Concert Hall - Manchester UK

Alim Qasimov

Book Ticket
image

Alim Qasimov & Farghana Qasimova live at HP Festival

Sunday, 03 Mar 2024, 19:00:00 Artsdepot Theatre - London UK

Live Music at HP Fest

Book Ticket
image

Unity in Diversity: The Gallery Experience

Sunday, 03 Mar 2024, 11:00:00 Artsdepot - London UK

Dive into HP Fest's heart, where art narrates tales, sculptures pulsate, and photos seize timeless moments. Our gallery isn't merely visual; it's an odyssey into artistic soul, championing imagination and transcending cultural borders. Here, local and global artists' genius intertwines, crafting a mosaic of emotions and epochs. Amid history's echoes and modernity's strides, our exhibit beckons you to immerse, contemplate, and bond.

Book Ticket
image

HP Talks

Sunday, 03 Mar 2024, 14:00:00 Artsdepot Studio - London UK

HP Talks

Book Ticket
image

Dance Night

Sunday, 03 Mar 2024, 20:00:00 Artsdepot Studio - London UK

Dance Night

Book Ticket
image

HP Awards

Sunday, 03 Mar 2024, 21:30:00 Artsdepot Theatre - London UK

HP Awards

Book Ticket
image

Film Screening & Screen Talk

Sunday, 03 Mar 2024, 14:00:00 Artsdepot Theatre - London UK

Film Screening & Screen Talk

Book Ticket

News Location

Category